Garantijas un atteikums

Garantijas un ekspluatācijas nosacījumi.
1. Visām www.autodelo.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija.
2. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš precēm ir atšķirīgs, tas var būt līdz pieciem gadiem.
3. Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt www.instrumenti.lv klientu konsultantam.
4. Gadījumos, kad ražotājs kādai precei būs noteicis garantijas termiņu, kas īsāks par diviem gadiem, patērētājs ir tiesīgs divu gadu laikā no pirkuma brīža iesniegt prasību par preces neatbilstību līguma noteikumiem.
5. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.
6. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināts tikai Ražotāja noteiktais garantijas termiņš.
7. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt:
7.1. pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme);
7.2. ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā).
7.3. informāciju par sertificētajiem ražotāja servisa centriem vari atrast, ražotāja vai izplatītāja garantijas kartē, zvanot ražotājā pārstāvniecībai vai uz preces iepakojuma norādītajam izplatītājam, vai arī zvanot pa telefonu 24330010, vai rakstot uz e-pastu: info@autodelo.lv.
8. Garantijas nomaiņa nav spēka (instrumenti vai ierīces, kas ir zaudējuši darba spējas):
triecien slodzes iedarbības rezultātā (izņemot instrumentus, kuri ir paredzēti šāda veida slodzei);
ja ir pārkapti norāditie slodzes radītāji;
mehāniskas iedarbības rezultātā, kas nav saistīti ar pamatfunkcijām;
darba virsmas un konstrukcijas elementu dabiskā nodiluma rezultātā;
paaugstināta mitruma apstākļos vai ķīmiski agresīvā vidē glābāšanas un ekspluatācijas rezultātā.
* Garantija neattiecas uz maināmam detaļām, materiāliem un dekoratīviem elementiem.
GARANTIJAS PREČU GRUPĀM
Uzgriežņa atslēgas. Garantijas nosacījumi: rūpnīcas defektu rezultātā tiek veikta nomaiņa visā ekspluatācijas laikā, ievērojot darba noteikumus. Uzgriežņa atslēgas paredzēti darbam ar rokām. Atslēgas garums nodrošina pareizo slodzi savienojuma vietā. Nav atļauts izmantot pagarinātajus vai pārslodzi.
Vītņurbja turētāji. Garantijas nosacījumi: rūpnīcas defektu rezultātā tiek veikta nomaiņa visā ekspluatācijas laikā, ievērojot darba noteikumus. Vītņurbja turētāji paredzēti darbam ar rokām. Vītņurbja garums nodrošina pareizo slodzi savienojuma vietā. Nav atļauts pielietot nestandartus vītņurbju turētājus vai papildus piepūles, kā arī triecien slodzes.
Muciņas. Garantijas nosacījumi: rūpnīcas defektu rezultātā tiek veikta nomaiņa visā ekspluatācijas laikā, ievērojot darba noteikumus. Muciņas paredzēti darbam ar rokam un standarta pagarinātājiem un vienāda izmēra vītņurbja turētājiem.
UZMANĪBU!  Nav atļauta muciņu uzstādīšana, kuri ir paredzēti rokdarbam, uz triecien skrūvgriežu, par ko liecina sagruvušās kvadrātu iekāpšanas stūrīši. Šādu muciņu nomaiņa netiek veikta​.
Sprūdatslēgas. Garantijas nosacījumi: rūpnīcas defektu rezultātā tiek veikts bezmaksas remonts vai nomaiņa 12 menēšu lietošanas laikā, ievērojot darba noteikumus. Sprūdatslēgas ir sarežģītas mehāniskas ierīces, kas satur trauslus elementus, kuri var tikt sabojāti pārslodzes gadijumā. Nav ieteicams izmantot šo rīku stiprinājuma noņemšanai ar augstu korozijas līmeni. Sprūdatslēgas paredzētas rokas darbam ar standartam muciņiem (uzgāļiem), pagarinātajiem un vienāda izmēra pārējam.
Skrūvgriezis. Garantijas nosacījumi: rūpnīcas defektu rezultātā tiek veikta nomaiņa visā ekspluatācijas laikā, ievērojot darba noteikumus. Skrūvgrieži ir paredzēti slodzei, kas nepārsniedz maksimālo stiprinājuma savilkšanas momentu, kurām ir paredzēti.
UZMANĪBU! Netiek mainītas, ja darbības laikā tika izlocīti skrūvgriežu metāla daļas. Dabiskais skrūvgriežu uzgaļu nolietojums neskaitās par garantijas gadījumu. ​
6. Saspiedstangas, plakanknaibles un sanu knaibles. Garantijas nosacījumi: rūpnīcas defektu rezultātā tiek veikta nomaiņa visā ekspluatācijas laikā, ievērojot darba noteikumus. Nav atļauts pielietot triecienslodzes.
UZMANĪBU! darba virsmas dabisks nodilums ekspluatācijas procesā nav cēlonis preces garantijas nomaiņai.
7. Kvēlsveču muciņas. Garantijas nosacījumi: rūpnīcas defektu rezultātā tiek veikta nomaiņa visā ekspluatācijas laikā, ievērojot darba noteikumus.
* Garantija neattiecas uz: ieliktņi-biti, āmuri, elastīgie pagarinātāji.

9. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:
9.1. dodies uz ražotāja vai izplatītāja garantijas talonā norādīto servisa centru (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu) – rekomendējam kā visātrāko preces bojājuma novēršanas variantu;
9.2. vērsties Rīgā, Maskavas iela 456a ,darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 (līdzi ņemot pirkumu apliecinošu dokumentu un garantijas talonu);
9.3. zvanīt pa tālruni 24330010, kur pircēju uzklausīs www.autodelo.lv darbinieks un ieteiks labāko risinājumu.
11. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.
Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

I. Atteikuma tiesības:
1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “BALTWERK”, juridiskā adrese Kaivas iela 29 k-2-71, Rīga, LV-1021, tālruņa numuri: 24330010, e-pasta adrese: info@autodelo.lv  par lēmumu atteikties no šā līguma (skatīt SIA „BALTWERK” interneta vietnē www.autodelo.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu).
4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

II. Atteikuma radītās sekas:
5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.
6. Jums preces jānodod www.autodelo.lv birojā Maskavas iela 456a ielā 456a, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Maskavas ielā 456a, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA BALTWERK par precēm, kas sūtītas pa pastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA BALTWERK biroju, izmantojot kurjerpastu, SIA BALTWERK konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Maskavas  ielā 456a.
7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 50 EUR.
8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 
9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
9. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
10. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
10.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „BALTWERK” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
10.1. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „BALTWERK” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, ko apliecina preces ražotāja autorizētajā servisā veiktā diagnostika. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „BALTWERK” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:
12. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, tādām precēm, kā el.zobu birste, depilators, el.bārdas skuveklis, bārdas/matu trimmeris, el.matu griežamā mašīna, ausīs ieliekamās audio austiņas un citas tamlīdzīga rakstura preces, ja ir atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu;
13. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.autodelo.lv neuzglabā.
14. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (24330010) vai sūtiet e-pastu: info@autodelo.lv.
15. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu vai krievu valodā.
16. Interneta veikalā www.autodelo.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.autodelo.lv pa epastu: info@autodelo.lv, tel. 24330010, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.
17. SIA „BALTWERK” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „BALTWERK” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
18. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@autodelo.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Maskavas iela 456a, LV-1063
Sūdzība tiks izskatīta 30dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Gadījumā, ja iesniegtā sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktā alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
1. Vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
2. Iesnieguma iesniegšanas datumu
3. Strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
- http://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/sstrida_risinasanas_process-page-001_0.jpg

Atcelt pasūtījumu

Nosaukums

*

Zvaniet man atpakaļ
Lūdzu, gaidiet
Pieprasījums tika veiksmīgi nosūtīts.